ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 02 февруари 2018 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР

БЛАГОЕВГРАД

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 28 декември 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 28 ноември 2017 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 25 октомври 2017 г. (сряда) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 29 юни 2017 г. (четвъртък) от 13.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


ДО
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР
ГРАД БЛАГОЕВГРАД

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 28 юли 2017 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 23 май 2017 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 13 април 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 30 ноември 2016 г. (сряда) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 15 ноември 2016 г. (вторник) от 14.30 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...