ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 04 март 2014 г. (вторник) от 17:00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 12 февруари 2014 г.  (сряда) от 14.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 22.01.2014 г. (сряда) от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 27.12.2013 г. (петък) от 14.00 часа ще се проведе редовн заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 05.12.2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 31.10.2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 10.09.2013 г.  (вторник) от 14.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 30.07.2013 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 25.06.2013 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 11 април 2013 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Прочети още...