ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДНЕВЕН РЕД

За заседание на Общински съвет гр.Гоце Делчев на 27.02.2013 г.

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 17 януари 2013 г.. (четвъртък) от 14.00 ч. ще се проведе заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 06.12.2012 г. (четвъртък) от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 15.11.2012 г. (четвъртък) от 14.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 19.10.2012 г. /петък/ от 15.00 часа ще се проведе тържествено заседание на Общинския съвет по повод 100 години от Освобождението на град Неврокоп, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 05.09.2012 г. (сряда) от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 02 август 2012 г. (четвъртък) от 14.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 12.06.2012 г. (вторник) от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 17.05.2012 г. /четвъртък/ в 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 12.04.2012 г. /четвъртък/ от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...