ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 03.04.2012 г. /вторник/ от 18.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 16.02.2012 г. /четвъртък/ в 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет, при следния

Прочети още...

26.01.2012 г.

1. Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на предварително финансиране на разходите по проект “Подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев – рехабилитация на 25 улици и зелени площи”.

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 22.12.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа  ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев в сградата на общината, при следния

Прочети още...

П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 24.11.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, в сградата на общината ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев при следния

Прочети още...

 П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 02.11.2011 г. (сряда) от 10.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет ще се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет, при следния

 

Прочети още...