ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


П О К А Н А

Уведомявам Ви, че на 15 ноември 2016 г. (вторник) от 14.30 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на държавата за изграждане на Център за спешна медицинска помощ.

2. Даване на съгласие за осъществяване на достъп и право на преминаване през имот №000365, собственост на община Гоце Делчев.

На  основание чл.36, ал.1 от ЗМСМА, присъствието Ви е задължително!

 

С уважение,

АНГЕЛ ГЕРАКСИЕВ

Председател ОбС