ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
В сила от 01.10.2004 г.

Прочети още...

Закон за общинските бюджети

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Обн. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.98 от 5 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.

Прочети още...

Закон за общинската собственост

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
В сила от 01.06.1996 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Прочети още...

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
В сила от 31.03.2001 г.

Прочети още...

ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
В сила от 17.09.1991 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Прочети още...

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление

Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 17.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г., в сила от 1.09.1995 г.

Прочети още...